Nieuws

Voor het gemak en de gebruiksvriendelijkheid van de installateur is een bakje ontworpen voor het inbouwdeel dat èn het medium waar het punt voor wordt gebruikt kenbaar maakt en de plaatsing van het inbouwdeel aanzienlijk vereenvoudigt. Bovendien kan het bakje gemakkelijk worden verwijderd en hergebruikt indien het bakje niet nodig is de montage.

Lees verder

Ergert u zich ook zo aan scheef hangende hulpmiddelen?
Het inbouwpunt van Phortman heeft een kleine technische innovatie waardoor het scheefhangen van aangekoppelde medische hulpmiddelen zoals een pack flowmeters wordt voorkomen. Iedere toegewijde technicus ergert zich aan apparatuur dat scheef hangt. Het nieuwe Phortman gasafnamepunt sluit die ergernis uit.

Lees verder

STRAK MODERN DESIGN PASSEND BIJ MODERNE INRICHTING VOOR DE INTERIEURINRICHTER:

Bij de modernisering van de ziekenhuisinrichting wil de architect graag moderne medische hulpmiddelen. Waarom nog volstaan met een product dat meer dan 30 jaar oud is terwijl een nieuw product dat is samengesteld uit de nieuwste materialen en technologie voor de interieurbouwer voor u klaar ligt? Een deskundige met enige tientallen jarenlange ervaring reageerde enthousiast: “Sinds het ontstaan van het gasafnamepunt is er niet meer geïnnoveerd aan dit product. Eindelijk komt er een bedrijf dat zich richt op de toekomst en het gasafnamepunt tot haar corebusiness maakt”.

Lees verder

Door een nieuwe ontwikkeling, de Phortman slim-line, in het inbouwdeel van het gasafnamepunt is het gasafnamepunt nu nog onderhoudsarmer geworden. In deze nieuwe ontwikkeling is de achterste O-ring van het gasafnamepunt komen te vervallen. Deze nieuwste innovatie betekent opnieuw een flinke besparing op de onderhoudskosten van het ziekenhuis.

Door deze ontwikkeling en de tijdbesparende vervanging van de O-ring in het front worden de Total Cost of Ownership van Phortman gasafnamepunten substantieel gereduceerd in vergelijking met de gangbare gasafnamepunten in de medische markt. Phortman heeft een rekenblad ontworpen waarop alle kosten, onderhoudskosten en logistieke kosten inzichtelijk worden gemaakt.

Lees verder